توسعه نرم افزاری چابک (Agile)چیست؟

توسعه نرم افزاری چابک (Agile)چیست؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 18 خرداد 01

توسعه نرم افزاری چابک (Agile)چیست؟

Agile یا یک شکل از برنامه های توسعه نرم افزاری که این روزها با نام "چابک" شناخته شده است و مشخصات آن توسعه پایدار تأکید بر تحویل افزایشی، همکاری تیم، برنامه ریزی مکرر و در حال یادگیری است. این یکی از راه های اصلی سازمان ها در مورد تحولات دیجیتال، ارتقاء نرم افزار و پیشرفت ها است.

تاریخچه توسعه نرمافزاری چابک (Agile)

Agile در سال 2001 در Manifesto Agile ایجاد شد که هدف از آن ایجاد اصول برای خلع رویکردی بهتر به توسعه نرم افزار است. این مانیفست شامل چهار اظهارنظر است که بنیان جنبش چابک را مشخص می کند. Agile افراد و تعاملات بین فرآیندها و ابزارها هستند؛ نرم افزار کار بر روی مستندات جامع همکاری مشتری در مورد مذاکره قرارداد؛ پاسخ به تغییر پس از یک برنامه است. این اظهارات به این معنی نیست که موارد دومی مهم نیست یا غیر ضروری است، فقط باید موارد بیشتری از ارزش قبلی داشته باشند. Agile یک مسأله ساده نیست ، بیشتر از یک مفهوم انتزاعی است، کپسوله کردن ذهنیتی که یک روش توسعه نرم افزار را در اختیار دارد.استفاده از یک روش در همه موقعیت ها مناسب نیست، به همین دلیل اصطلاح "چابک" بیشتر نشان دهنده مجموعه ای از روش ها و شیوه هایی است که در کنار اعلامیه ارزش مندانه مانیفست اجرا می شود. این روش های چابک اغلب به عنوان چارچوب شناخته می شود. آنها روش های گسترده ای را به مراحل چرخه حیات توسعه نرم افزار مانند: برنامه ریزی، اجرا و تحویل ارائه می دهند. آنها یک روش برای تکمیل کار را با راهنمایی و اصول روشن توضیح می دهند. هر عنصر باید قبل از اینکه بعدی شروع شود، تکمیل شود. وقتی یک مشکل کشف شد پروژه باید از مرحله اول دوباره شروع شود. Agile به شدت با سایر گرایش های فناوری اطلاعات مرتبط است بسیاری از تیم های توسعه ابر با اصول چابک موافق هستند و همچنین بسیاری از مفاهیم اصلی خود را با DevOps به اشتراک می گذارد به ویژه تمرکز آن بر تکرار سریع و همکاری نزدیک بین اعضای تیم است.مانیفست Agile که در سال 2001 ارائه شده است، اصول کلیدی مفهوم را تعریف می کند: افراد و تعاملات بر روی فرآیندها و ابزارهانرم افزار کار بر روی مستندات جامعهمکاری مشتری در مورد مذاکره قراردادپاسخ به تغییر پس از یک برنامه به طور خلاصه، سرعت بخشیدن به سرعت تحویل، تست و بازخورد مداوم است. اصول مرکزی آن از این ها حمایت می کنند: تحویل اولیه، ایجاد نرم افزار قابل حمل در دو هفته "sprints"پاسخ به نیازهای متغیراندازه گیری پیشرفت با نرم افزار کار به عنوان متریک همکاری بین افراد کسب و کار و توسعه دهندگان از طریق مکالمات چهره به چهرهساده سازی ساخت نرم افزار خیلی پیچیده نیستتیم های کوچک و خود سازماندهنده که به طور منظم در مورد بهترین شیوه ها بازتاب می کنند.

چگونه فرآیند چابک (Agile) کار می کند؟

فرآیندهای فشرده تقسیم پروژه ها را به بخش های کوچکتر، به نام «داستان کاربر»، تقسیم می کنند هر کدام ویژگی خاصی است که کاربر برای نرم افزار درخواست کرده است. کسانی که روی پروژه ها کار می کنند، مانند لیست کارهای انجام شده، به این بخش ها می پیوندند مهم این است که پس از تکمیل شدن، توسعه دهندگان باید بتوانند محصولات را به کاربران برای آزمایش منتقل کنند، که پس از آن براساس بازخورد ساخته می شود. این فرایند نرم افزاری را ایجاد می کند که به مراتب بیشتر به نیازهای کاربر مناسب است. همچنین به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا به طور خاص از یک الزامات خاص استفاده کنند، نه اینکه از یک لیست کامل شروع کنند و فرصت هایی را برای الزامات جدید در طول راه کشف می کنند، زیرا کاربران می توانند در مورد ویژگی های خود آنها را آزمایش کنند. مدت هر تکرار همیشه ثابت است تا اطمینان حاصل شود که توسعه دهندگان و کاربران آنها قادر به منظم بودن مسیر پروژه و لیست مورد نیاز هستند. با این حال، دوره ثابت به این معنی است که پروژه ها هرگز نمیتوانند بیش از زمان اجرا شوند. صباهاست

برچسب ها :
CDN
دسته بندی ها :
CDN