درخواست دسترسی به موضوع چیست؟

درخواست دسترسی به موضوع چیست؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 20 خرداد 01

تاریخچه

درخواست دسترسی به موضوع در اصل طبق قانون حفاظت از اطلاعات در سال 1998، یک تابع ایجاد شده توسط دفتر اطلاعات کمیسیون (ICO) است تا به افراد حق تأیید اینکه آیا یک شرکت یا سازمان مجاز به  پردازش اطلاعات شخصی  شان هستند . چنین درخواست حق قانونی برای همه  است و چون GDPR مشخص نمی کند که چگونه چنین درخواستی را انجام دهد، برنامه های نوشته شده یا کلامی قابل قبول است. با یک درخواست دسترسی، افراد حق دارند از اهداف خاص هر گونه پردازش، نوع داده پردازش شده، گیرنده های داده پردازش شده، مدت زمان ذخیره آن، نحوه ارایه داده ها به صورت مستقیماً از فرد حاصل شود و شواهدی وجود دارد که حفاظت ها برای حفاظت از داده های پردازش در دسترس هستند. برای شرکت هایی که این داده ها را جمع آوری می کنند، مهم است که اطمینان حاصل شود مکانیزم های مناسب برای تسهیل درخواست های دسترسی به موضوع وجود دارد، در غیر این صورت، سازمان می تواند جریمه و چالش هایی را برای نقض قوانین حفاظت از اطلاعات جدید صادر کند. به همین ترتیب، شرکت ها باید اطمینان حاصل کنند که داده هایی که آنها جمع آوری می کنند، با فرمت صحیح به راحتی قابل ذخیره سازی می شوند. داشتن این فرایندها در محل، سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد از شکایات عمومی، به عنوان آمار رسمی ICO نشان می دهد که سوء استفاده از درخواست های دسترسی به موضوع بیشتر در مورد مسائل مربوط به حفاظت از داده ها توسط مردم در سال 2016انجام شد. اگر یک شرکت یا سازمان قادر به انجام یک درخواست نیست، یک فرد حق دارد شکایت خود را به ICO.ابلاغ کند.

چگونگی ایجاد یک درخواست دسترسی موضوع

درخواست دسترسی به موضوع یک فرآیند نسبتاً ساده است اما نیاز به چند مرحله دارد که باید دنبال شود. در غیاب معیارهای خاص تحت GDPR، در حال حاضر می توان درخواست های دسترسی را به صورت کتبی، از طریق یک نامه یا یک ایمیل یا به صورت شفاهی انجام داد. GDPR توصیه می کند که شرکت ها یک فرم استاندارد را در اختیار داشته باشند تا برای افراد داده شده درخواست ارسال را آسان تر کند، ارسال داده یک فرد اگر با استفاده از ابزار دیگر انجام شود معتبر خواهد بود. هر کارمند یک سازمان ممکن است یک درخواست دسترسی معتبر موضوع دریافت کند هرچند مسئولیت این شرکت برای اطمینان از انجام چنین درخواستهایی است. اکثر افراد احتمالا به طور خاص به بخش بازاریابی یا داده ها تماس خواهند گرفت تا پاسخ سریعتری را تضمین کنند. برای فردی که یک درخواست دسترسی به موضوع را ارائه می دهد، اولین گام این است که بخش مربوطه یا شخص مربوطه را در یک سازمان برای ارسال یک درخواست به آن بیابید. بعد از آن، لازم است اطمینان حاصل کنید که ایده ای روشن از تمام اطلاعاتی که می خواهید از طریق درخواست دریافت کنید. هنگام ارسال درخواست اطمینان حاصل شود که تمام جزئیات مربوط به نامه یا ایمیل شما، مانند: نام کامل، شماره تماس و آدرس، و همچنین هرگونه اطلاعاتی است که به شرکت کمک می کند تا درخواست شما را با داده های خود، مطابقت دهد. همچنین لازم به ذکر است که تحت GDPR، یک سازمان برای ماهیت درخواست به یک ماه نیاز دارد بنابراین یک تاریخ مرجع برای اطمینان از این اتفاق می دهد. صباهاست

برچسب ها :
دسته بندی ها :