رکورد CNAME چیست؟

رکورد CNAME چیست؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 17 خرداد 01

 چگونه میتوان یک رکورد CNAME اضافه کرد و کاربرد این رکورد چیست؟

CNAME یا ( کانونیکال نام) که می تواند به  عنوان یک نام دیگری استفاده شود. به عنوان مثال، اگر شما یک سرور دارید که تمام مدارک خود را به صورت آنلاین بر روی آن نگه می دارید معمولاً از طریق docs.example.com قابل دسترسی است. همچنین ممکن است بخواهید از طریق  document.example.com نیز به آن دسترسی داشته باشید. یراهی که برای این امکان وجود دارد اضافه کردن یک رکورد CNAME است که docs.example.com را docs.example.com را نشان می دهد. هنگامی که کسی از docs.example.com بازدید میکند، محتوای مشابهی را نیز با عنوان docs.example.com مشاهده خواهد کرد.

 چگونه یک رکورد CNAME اضافه کنید

برای استفاده از سوابق CNAME، CNAME را از لیست اضافه کردن در ویرایشگر پیشرفته بردارید. سپس  از نام مستعار نام میزبانی که می خواهید از آن استفاده کنید نام ببرید میتواند نام دامنه ای باشد که کاملاً واجد شرایطی است  که میخواهید می توانید آن نام مستعار را وارد کنید. شما همچنین ممکن است در فیلد نام مستعار وارد شوید تا نمایه دامنه خود را نشان دهد. به عنوان مثال، اگر دامنه example.com باشد و شما می خواستید www.example.com به.com اشاره کنید  می توانید www را در فیلد نام و @ در نام مستعار برای  آن قسمت قرار دهید. خطایی که امکان دارد رخ دهد شامل: "نمی توانید یک رکورد جدید CNAME را اضافه کنید از قبل موجود می باشد"برای درک  این خطا، مهم است بدانیم که یک CNAME یک زیر دامنه کامل را به نام دیگری در سیستم نام دامنه نشان می دهد. اگر یک رکورد دیگر در آن دامنه دارید، می توانید CNAME را اضافه نکنید، زیرا CNAME رکوردهای دیگر را باطل می کند. بیایید به مثال نگاه کنیم: فرض کنید یک رکورد MX در email.example.com وجود دارد، و در حال حاضر سعی می کنید یک CNAME را در آن subdomain (email.example.com) اضافه کنید. اگر شما C NAME را اضافه کردید، آن زیر دامنه email.example.com)) را لغو می کند و رکورد  MX بی فایده است، که منجر به آشفتگی احتمالی زیادی در هنگام توقف ایمیل می شود. برای مقابله با این سردرگمی بالقوه، سیستم نام دامنه اجازه نمی دهد سوابق دیگری در کنار یک C NAME باشد. شما می توانید یک رفتار مشابه را به عنوان CNAME با یک رکورد ALIAS به دست آورید. بنابراین، اگر شما می خواهید یک زیر دامنه همیشه به آدرس IP دامنه دیگری برود، می توانید از یک رکورد ALIAS که به آن دامنه اشاره دارد، استفاده کنید. فقط باید این کار را درصورتیکهبه  طور کامل به آن احتیاج دارید انجام دهید همانطور که رکورد ALIAS مقدار کمی سربار اضافی را در مقایسه با رکوردهای A و CNAME داشته باشد. صباهاست

برچسب ها :
دسته بندی ها :