سرور فروارد DNS چیست؟

سرور فروارد DNS چیست؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 19 خرداد 01

سرور فروارد DNS چیست؟

یکی دیگر از روش های جایگزین برای تهیه یک کش برای کلاینت ها از طریق استفاده از سرور فوروارد DNS است که در این رویکرد، با پیاده سازی سرور فوروارد که به سادگی همه درخواست ها را به سرور DNS دیگر با قابلیت های بازگشتی ( مانند سرور کش DNS ) ارسال می کند، یک لینک اضافی در زنجیره resolve شدن DNS ایجاد می شود.

ویژگی مثبت این سیستم آن است که می تواند یک کش در دسترس محلی ایجاد کند که نیازی به فرایند های بازگشتی ندارد و بدین ترتیب از ایجاد ترافیک اضافی در شبکه جلوگیری می کند و متواند منابع ضروری را در سرور های با ترافیک بالا آزاد کند؛ این وضعیت همچنین منجر به انعطاف پذیری های جالبی در افراز ترافیک عمومی و خصوصی می شود بدین ترتیب که این دو نوع ترافیک به سرور های متفاوتی فوروارد می شوند.

یک سرور  فوروارد DNS مشخصات زیر را دارد :

1- ارائه یک کش محلی در موقعیت فیزیکی نزدیک شبکه :

در مواردی که ساخت، نگه داری و تامین یک راه حل DNS بازگشتی کامل مقرون به صرفه نباشد، سرور فوروارد می تواند از سرور های DNS بازگشتی عمومی کمک بگیرد. چنین سروری از آن سرور ها کمک می گیرد و هم زمان، موقعیت کش اصلی را به رایانه های کلاینت بسیار نزدیک تر می سازد. این مسئله می تواند زمان پاسخ دهی را بسیار کاهش دهد.

2- توانایی مدیریت درخواست های بازگشتی بدون اجرای خود بازگشت :

بنیادی ترین خصوصیت سرور فوروارد DNS این است که درخواست ها را به کارگزار دیگری ارسال می کند تا آن سرور درخواست را resolve کن. سرور فوروارد می تواند دارای کمترین منابع باشد و همچنان با کمک گرفتن از کش خود عملکردی بالا داشته باشد.

3- افزایش انعطاف پذیری در تعریف کردن فضای دامنه محلی :

یک سرور فوروارد، با ارسال مشروط درخواست ها به سور های مختلف می تواند تضمین کند که در خواست های داخلی از سوی سرور های داخلی پاسخ دهی می شوند، در حالی که برای درخواست های بیرونی از DNS عمومی نیز استفاده می شود.

  صباهاست

برچسب ها :
دسته بندی ها :