مهندس داده (data engineer)کیست؟

مهندس داده (data engineer)کیست؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 18 خرداد 01

مهندس داده چه کاری انجام می دهد؟

مهندس داده (data engineer) یک کارگر است که وظایف شغلی اصلی آن شامل تهیه داده ها برای استفاده های تحلیلی یا عملیاتی است. وظایف خاصی که توسط مهندسین داده انجام می شود، می تواند از سازمان به سازمان متفاوت باشد، اما معمولا شامل ساخت خطوط داده برای جمع آوری اطلاعات از سیستم های منبع مختلف می باشد. ادغام، تثبیت و پاک کردن داده ها؛ و ساختار آن برای استفاده در برنامه های تجزیه و تحلیل فردی. همان طور که شرکت ها رشد می کنند تا اهمیت روزافزون داده های تولید شده را بدست آورند، به طور چشمگیری نیاز به استخدام افرادی می توانند این اطلاعات را به کار گیرند و آن را به بینش عملی تبدیل کنند.

اما چگونه سازمان ها می توانند اطمینان داشته باشند که منبع داده هایشان بدون درک نوع داده ای که به سیستم می آید و چگونه آن را دریافت می کند، قابل اعتماد است است؟ این نقطه جایی است که یک مهندس داده می آید. این نقش بخشی به طور چشمگیری از تلاش سازمان برای استفاده از داده ها برای تصمیم گیری بهتر در مورد کسب و کار خود خواهد بود.

مهندس داده چه قابلیت هایی دارد؟

مهندس داده مسئول طراحی، ساخت و مدیریت پایگاه های عملیاتی و تجزیه و تحلیل کسب و کار است. به عبارت دیگر: آنها مسئول استخراج اطلاعات از سیستم های بنیادی کسب و کار هستند تا بتوانند از بینش و تصمیم گیری استفاده کنند. با افزایش میزان داده ها و ظرفیت ذخیره سازی، فردی با دانش فنی عمیق از سیستم های مختلف معماری و توانایی درک آنچه کسب و کار می خواهد یا نیاز دارد، شروع به تبدیل شدن به اهمیت بیشتری می کند. نقش مهندس داده نیاز به مهارت های منحصر به فرد دارد. آنها باید بدنه را درک کنند، آنچه در داده ها است و چگونه می تواند به کاربر کسب و کار خدمت کند. آنها همچنین باید قادر به ایجاد راه حل های فنی برای اطمینان از این که داده ها قابل استفاده هستند. مهندس داده اغلب به عنوان عضوی از یک تیم تجزیه و تحلیل کار می کند، داده ها را در یک فرم آماده برای استفاده به دانشمندان داده که به دنبال اجرای پرس و جو و الگوریتم ها در برابر اطلاعات برای تجزیه و تحلیل پیش بینی، یادگیری ماشین و مقاصد داده کاوی است، ارائه می دهد.

در بسیاری از موارد، مهندسین داده ها نیز با واحدهای کسب و کار و ادارات کار می کنند تا جمع آوری داده ها را به مدیران، تحلیلگران کسب و کار و دیگر کاربران نهایی برای ارائه انواع اساسی تر برای کمک به عملیات در حال انجام دهند. مهندسان داده معمولا با مجموعه داده های ساخت یافته و غیر ساختاری رفتار می کنند به عنوان یک نتیجه آنها باید در رویکردهای متفاوت معماری داده ها و برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار گیرند. انواع فناوری های داده بزرگ، از جمله مجموعه ای از در حال رشد از مجموعه داده های منبع باز و چارچوب پردازش، نیز بخشی از مجموعه ابزار ابزار مهندس داده است.برچسب ها :
دسته بندی ها :