ذخیره سازی داده های DNA چیست؟

ذخیره سازی داده های DNA چیست؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 21 خرداد 01

ذخیره سازی داده های DNA چیست؟

ذخیره سازی داده های DNA برای رسیدن به واقعیت بسیار حائز اهمیت  است.  DNA می تواند یک دیسک سخت، نوار و سایر رسانه های ذخیره سازی باشد. این به آن معنی می باشد که به نظر می رسد پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفته است ازجمله:  بازیابی داده های یکپارچه فایل جدیدنقطه صفر خطایی. صدها مگابایت اطلاعات با استفاده از DNA در چند سال اخیر توسط دانشمندان رمزگذاری شده اند اما اخیراً نه تنها این نوع رسانه ها به طور کامل در نوع مصنوعی، دستورالعمل های ژنتیکی را در تمام مراحل زندگی ارگانی تشکیل می دهند بلکه فایل های بایگانی شده را نیز به صورت جداگانه با خطاهای صفر قابل بازیابی کرده اند. به نظر می رسد که هدف تحقیق مایکروسافت در زمینه ی یک سیستم ذخیره سازی DNA که در واقع در یک تحقیق تکنولوژیکی MIT یک سال پیش گزارش شده است ممکن است به طور فزاینده ای قابل اعتماد باشد.

ویژگی های DNA

همانطور که می دانید DNA آلی (deoxyribonucleic acid) از طریق مطالعه ژن هایی که موجودات زنده را تشکیل می دهند  به مقادیر زیادی از اطلاعات هر چند مدت زیادی از طول عمر آن گذشته باشد دست می بابد. در حقیقت به دو دلیل : ( تراکم داده ها و طول عمر اطلاعات) محققان می خواهند راهی برای استفاده از یک توالی مجدد و ترکیب مصنوعی توالی DNA برای ذخیره مقادیر روزافزون داده هابیابند. داده های بیشتری باید در تراکم بالاترینسبت به  نوع سنتی ذخیره سازی داده های مرکزی ذخیره شوند و جزئیات DNA باید طولانی تر از آن ها در حالت جامد، نوار یا درایو باشد همچنین 45000 سال یا بیشتر حقایق تاریخی، هنر و غیره را به طور نامحدود حفظ کند.

دسترسی تصادفی در ذخیره سازی داده های بزرگ DNA

دانشمندان مایکروسافت و دانشگاه واشنگتن مدعی اند که " پیشرفت چشمگیری در این زمینه  دارند." در سال 2015، در آزمایشات سوئیس طبق گزارشات تهیه شده که در آن محققان گفتند که در حال پیشرفت در اصلاح خطا ی شکاف در آزمایشات توالی های دی ان ای هستند و در این بین رمزگذاری نادرست اطلاعات همراه با تخریب شیمیایی، موجب شکست  این آزمایشات شده است. پیشرفت جدیدی که توسط مایکروسافت در ماه فوریه اعلام شده است از 35 فایل متمایز است که شامل : مجموع 200 مگابایت داده است که بدون هیچ نقصی نوشته شده است و مهمتر از همه این است که به صورت جداگانه بازیابی شده است. آنها می گویند واقعیت این است که فایل ها به طور جداگانه بازیابی شده است به همین دلیل  در آزمایش های قبلی، تمام داده ها باید به منظور بازسازی فقط  در یک زیر مجموعه یا فقط در یک فایل فردی کشیده شوند. به عبارت دیگر کل توده DNA باید رمزگشایی شود که این امر وقت گیر است. با این حال، مجموعه ای از آزمایش های جاری از یک نوع دسترسی تصادفی را به همان شیوه ای که کامپیوتر انجام می دهد استفاده می کند. این تیم می گویند :"ما می توانیم هر فایل را به صورت جداگانه و بدون خطا، با استفاده از رویکرد دسترسی تصادفی سازماندهی کنیم. کلید پیشرفت در اعتبار داده ها و در نوشتن یک الگوریتم برای سرعت بخشیدن به خواندن DNA یا DNA زنجیره ای بوده است.   صباهاست

برچسب ها :
دسته بندی ها :