2018-02-24
بد افزار

Malware یا بد افزار چیست؟

Malware یا بد افزار چیست؟   Malware مخفف کلمه Malicious Software است که به معنای نرم افزار مضر یا بد افزار می باشد.  بد افزار به هر نوع […]
enamad