2018-05-30
اخلاق آنلاین

اخلاق آنلاین چیست؟

  چرا اخلاق آنلاین مهم است چرا رهبران IT باید از آن مراقبت کنند؟     بررسی  اخلاق آنلاین در کتاب اسکات استینبرگ، به نام  Netiquette Essentials،  با […]
enamad