2018-05-09
استراتژی دیجیتالی

استراتژی دیجیتالی چیست؟

نکاتی برای توسعه یک استراتژی دیجیتالی پل Whimpenny استاد ارشد استراتژی دیجیتالی در سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO)، سازمانی است که تلاش های […]
enamad