2017-10-08
اس اس ال

اس اس ال (SSL) چیست؟

تعریف اس اس ال(SSL) گواهینامه امنیتی اس اس ال (SSL) مخفف Secure Sockets Layer است. کاربرد SSL تامین امنیت بین کاربر و وب سایت می باشد […]
enamad