2018-03-12
رنک برین

رنک برین چیست؟

رنک برین و کاربردش چیست؟ رنک برین با استفاده از هوش مصنوعی حجم زیادی از نوشته ها را به بردار در ریاضی که قابل شناسایی و […]
2018-01-29
نویسندگی میهمان

نکات مهم و اساسی در تبلیغات اینترنتی

نکات مهم و اساسی در تبلیغات اینترنتی   تبلیغات اینترنتی در فضای گسترده مجازی مستلزم رعایت اصول و نکات مهمی است. امروزه با توسعه و گسترش […]
enamad