2018-09-18
تست رگرسیون

تست رگرسیون چیست؟

تست رگرسیون چیست؟   تست رگرسیون فرایند ارزیابی این است که آیا نرم افزار یا سخت افزار قدیمی همچنان در هنگام به روز رسانی  درست عمل […]
enamad