2018-05-13
بحران

معرفی ۸ راه برای مدیریت بحران امنیتی (۲)

   ۵.در صورت لزوم تیم PR / media را درگیر و قانونی کنید Kimberly Nissen، رئیس جمهور، انجمن روابط عمومی آمریکا می گوید: اهمیت مشارکت متخصصان […]
enamad