2018-03-29
شبکه

مبانی و اصول شبکه چیست؟

مبانی شبکه یک شبکه(Network)، رایانه، تلفن همراه، لوازم جانبی و حتی دستگاه های IoT را متصل می کند. سوئیچ ها، روترها، و نقاط دسترسی بی سیم، […]
2018-02-24
بد افزار

Malware یا بد افزار چیست؟

Malware یا بد افزار چیست؟   Malware مخفف کلمه Malicious Software است که به معنای نرم افزار مضر یا بد افزار می باشد.  بد افزار به هر نوع […]
2018-02-06
CXSچیست؟

CXS چیست و چه کاربردی دارد؟

CXS چیست و چه کاربردی دارد؟   CXS مخفف کلمه Config Server exploit Scanner است که یک ابزار قدرتمند امنیتی از شرکت Config Server می باشد.  CXS […]
2018-01-06
Firewall

فایروال چیست؟

فایروال چیست؟   فایروال یا دیوارۀ آتش محدودیت لازم جهت دستیابی دیگران به اطلاعات کامپیوترشما را فراهم خواهد ساخت . فقدان یک Firewallبرروی سیستم شما، باعث دستیابی […]
enamad