2019-02-04
فریم ورک چیست؟ - framework

فریم ورک چیست؟ – framework

فریم ورک چیست؟ فریم ورک ( Framework ) یک چارچوب یا اسکلت نرم افزاری است که تشکیل شده از کتابخانه های برنامه نویسی و احتمالا مجموعه ای از قوانین برای برنامه نویسان است.
enamad