2019-02-07
مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی (GDPR)

مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی (GDPR)

مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا ( EU GDPR ) با اصلاحیه ای جدید و جایگزین عبارت، دستورالعمل های حفاظت از داده، از سال 1995 در حال فعالیت می باشد.
enamad