2018-09-08
محاسبات ابری

محاسبات ابری چیست؟

تعریف محاسبات ابری   محاسبات ابری یک نوع از محاسباتی می باشد که به منابع کامپیوتری مشترک متکی است و دارای سرورهای محلی یا دستگاه های […]
enamad