2018-09-10
HPC

HPC چیست؟

  HPC محاسبات با کارایی بالا   HPC محاسبات با کارایی بالا استفاده از پردازش موازی برای اجرای برنامه های کاربردی پیشرفته کارآمد  قابل اعتماد و […]
enamad