2018-10-06
محاسبات شناختی

محاسبات شناختی چیست؟

محاسبات شناختی چیست؟    محاسبات شناختی محاسبه بر اساس شناخت و یا فرآیندهای مغز انسان شامل ایجاد سیستمهایی است که  قادر به یادگیری ، تشخیص الگوها […]
enamad