2018-09-04
ربات

ربات چیست؟

  ربات دقیقاً چیست؟   تصور کنید یک پیام کوتاه برای سفارش پیتزا و تحویل آن بدون صحبت کردن با یک انسان واقعی   امروزه به […]
2018-05-23
هوش مصنوعی

نشانه های نژاد پرستی در هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (AI) عادت بد و یا تصور بسیار غلطی  که اکثر مردم از هوش مصنوعی (AI) دارند، این است که آن را به  نوعی  بیگانه […]
2018-01-31
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی چیست؟   هوش مصنوعی یکی از مباحثی است، که در علوم فن آوری و رایانه بسیار حائز اهمیت است. هر تغییری در هوش مصنوعی […]
enamad