2019-01-31
هکر کیست؟

هکر کیست؟

هکر کیست؟ هکر (hacker) کسی است که با سیستم های کامپیوتری آشناست و می تواند با روش های خاص (بدون اجازه) وارد آنها شود ... این افراد می توانند خوب یا بد باشند (در هر حال هکر هستند).
enamad