2018-10-08
وب معنایی

وب معنایی چیست؟

وب معنایی چی ست؟ مفهوم وب معنایی ابتدا توسط Berners-Lee همراه با جیمز هندلر و دانشمند کامپیوتر Ora Lassila در مقاله علمی آمریکا در سال ۲۰۰۱ […]
enamad