2018-02-19
سیستم عامل ویندوز

مزیت های لینوکس نسبت به ویندوز

لینوکس چیست؟ لینوکس در واقع یک هسته است و قسمت مهم و اساسی یک سیستم عامل را تشکیل میدهد  لینوکس به عنوان یک سیستم عامل بشمار نمی […]
enamad