2018-08-19
هک گرایی

هک گرایی چیست؟

هک گرایی بعنوان اصطلاح در سال های اخیر شایع شده است و گروه ها یا افرادی را که قصد دارند بر تغییرات سیاسی تاثیر بگذارد و […]
enamad