2018-09-23
الگوریتم

الگوریتم چیست؟

الگوریتم چیست؟   تعریف رسمی الگوریتم(Algorithm)، مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که به رایانه می گوید چگونه اطلاعات را پردازش کند تا نتایج خاصی داشته […]
enamad