2018-08-12
آپاچی کافکا

آپاچی کافکا چیست؟

Apache کافکا چیست؟   طی چند سال گذشته، سازمان های زیادی در بسیاری از صنایع شکاف فزاینده ای را در زیرساخت های داده های خود کشف […]
enamad