2018-09-15
APM

APM چیست؟

مدیریت عملکرد نرم افزار (APM) چیست؟   APM یا مدیریت عملکرد نرم افزار نامی است که به فرایند شناسایی و تشخیص مناطق با عملکرد ضعیف در […]
enamad