2018-08-04
BGP

پروتکل BGP چیست؟

  BGP چیست؟ استراتژی کلی یک مکانیسم دفاعی برای پروتکل Gateway Border (BGP) ایجاد می کند که سیستم روتر ها اطلاعات را به سمت استفاده مقصد […]
enamad