2018-10-14
enterprise mobility

تحرک سازمانی چیست؟

تحرک سازمانی (enterprise mobility) چیست؟   تحرک سازمانی (enterprise mobility) اصطلاح چتر برای تعدادی از استراتژی های همپوشانی است که شرکت ها می توانند در یک روش انعطاف […]
2018-10-14
BYOD

BYOD چیست؟

BYOD چیست؟  داشتن یک دستگاه سیار شخصی (BYOD) به شما این امکان را می دهد که از طریق یک کنسول متمرکز مدیریت کنید. ایده پشت BYOD […]
enamad