2018-11-06
Colocation

Colocation چیست؟

Colocation چیست؟   Colocation (سرویس اشتراک فضا) در مرکز داده یا دیتا سنتراست که سازمان ها به منظور میزبانی زیرساخت های محاسباتی کسب و کار خود، […]
enamad