2018-09-24
CRM

CRM چیست؟

CRM چیست؟    CRM فعالیتی اساسی برای اکثر کسب و کارها امروز است، شرکت هایی  مانند:  Salesforce، SAP و Oracle همه راه حل های CRM را […]
enamad