2018-01-23
حفرۀ امنیتی

حفرۀ امنیتی چیست؟

حفرۀ امنیتی یا باگ چیست؟   حفرۀ امنیتی یا باگ یعنی پیدا کردن ضعف یا خطا در یک نرم افزار. هیچ فرمول و قانون ساخت انسان […]
enamad