2018-10-21
Gamification

Gamification چیست؟

Gamification چیست؟   Gamification (گیمیفیکشن) یک ابزار تجاری است که یک جهت کاملاً جدید برای رسیدن به اهدافی که برای  شرکت شما  تعیین شده است را […]
enamad