2018-02-04
نقشه حرارتی

نقشه حرارتی(Heat Map) چیست؟

نقشه حرارتی (Heat Map)چیست؟   نقشه حرارتی در قالب تصویر و داده های گرافیکی هستند و نشانگر،  تعامل بیشتر کاربران در یک قسمت از سایت نسبت […]
enamad