2018-04-10
DCIPS

سیستم های پیشگیری از نفوذ در مرکز داده (DCIPS)

آزمایش ۵ محصول DCIPS تهدیدات امنیتی بیشتر، ترافیک بیشتر و زیرساخت های به طور فزاینده مجازی، نیاز به مرکز داده IPS را در اختیار دارند.   […]
2018-03-26
IPV6

IPv6 چیست و چرا مهم است؟

IPv6 چیست؟ IPv6 آخرین نسخه پروتکل اینترنت است که دستگاه ها را از طریق اینترنت شناسایی می کند. هر دستگاهی که از اینترنت استفاده می کند […]
enamad