2018-09-17
IT

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (IT) چیست؟

خدمات IT فناوری اطلاعات چگونه مدیریت می شود، چگونه کار می کند ؟ IT  مدیریت خدمات فناوری اطلاعات براساس مدل اشتراکی به کار میرود که در آن مشتریان […]
2018-07-01
Hyper convergence

Hyper convergence چیست؟

Hyper convergence (همگرایی بیش از حد) چیست؟   Hyper convergence ترکیبی از محاسبه، ذخیره سازی و شبکه در یک دستگاه نرم افزاری است. Hyper convergence یک […]
2018-05-09
استراتژی دیجیتالی

استراتژی دیجیتالی چیست؟

نکاتی برای توسعه یک استراتژی دیجیتالی پل Whimpenny استاد ارشد استراتژی دیجیتالی در سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO)، سازمانی است که تلاش های […]
enamad