2018-08-15
Kubernetes

Kubernetes چیست؟

Kubernetes چیست؟     (Kubernetes (pronounced ‘koober-neties، یک پلت فرم منبع باز است که قادر به مدیریت  اتوماسیون استقرار ظروف مبتنی بر لینوکس است. برای درک […]
enamad