2018-11-12
M2M

M2M چیست؟

مشارکت M2M با هدف تقویت مراقبت از راه دور است.   فناوری Vodaphone M2M بیماران را قادر می سازد تا با پزشکان تماس بگیرند و اطلاعات […]
enamad