2018-03-28
osi

OSI چیست؟

OSIچیست؟ OSI مخفف کلمه لاتین (Interconnection Open Systems) می باشد. مدل مرجع برای چگونگی کاربرد برنامه ها در یک شبکه می باشد در واقع مدل مرجع […]
enamad