2018-09-30
دستگاه خروجی

دستگاه خروجی چیست؟

دستگاه خروجی چیست؟ دستگاه خروجی (Output Device) در قالب مانیتورها، بلندگوها و پرینترها هستند و اطلاعات را از رایانه شما دریافت می کنند در حالی که […]
enamad