2019-02-03
اصطلاحات ضروری دنیای هک و امنیت

اصطلاحات ضروری دنیای هک و امنیت

در مقاله زیر قصد دارم برخی از اصطلاحات ضروری دنیای هک و امنیت رو به شما معرفی کنم، که در هنگام مواجه با این کلمات و اصطلاحات، به مشکل نخورید.
enamad