2018-09-26
مرور خصوصی

جستجو و مرور خصوصی چیست؟

جستجو و مرور خصوصی چیست؟ مرور خصوصی (private browsing) به شما امکان میدهد هویتتان را از وبسایتهایی که بازدید میکنید پنهان کنید. این بدان معنی است […]
enamad