2018-05-01
پروکسی

پروکسی سرور چیست؟

پروکسی سرور چیست؟ پروکسی یک سرور است که بین کامپیوتر کاربر و سرور که اطلاعات را از آن گرفته قرار میگیرد. هدف اصلی آن پنهان کردن […]
enamad