2018-10-13
پایگاه داده های ارتباطی

پایگاه داده های ارتباطی چیست؟

پایگاه داده های ارتباطی چیست؟   پایگاه داده های ارتباطی(relational database) وابسته به بسیاری از برنامه های کاربردی و نرم افزاری هستند. پایگاه داده های ارتباطی […]
enamad