2019-02-09
فایل robots.txt چیست؟

فایل robots.txt چیست؟

فایل robots.txt چیست؟ با استفاده از ساخت فایل robots.txt و بهینه سازی آن برای سایت خود، می توانید دسترسی لازم برای موتور های جستجو را برای دایرکتوری یا همان پوشه های موجود در هاستتون تعیین کنید، تا با اینکار به ربات های گوگل که صفحات شما رو بررسی و ایندکس می کنند، اجازه این فعالیت را ندهید.
enamad