2018-09-24
serverless

معماری serverless چیست؟

معماری serverless چیست؟ معماری Serverless اشاره به زیرساخت های فناوری اطلاعات کسب و کار دارد که به استفاده از سرویس های شخص ثالث برای اجرا، به […]
enamad