2018-09-02
پروتکل SMB

SMB چیست؟

پروتکل بلاک پیام سرور ( SMB) پروتکل SMB بلاک پیام سرور (Server Message Block Protocol ) یک پروتکل ارتباطی سرویس گیرنده سرور است که برای به […]
enamad