2018-04-08
SSID

SSID چیست و چه نقشی در اتصال دستگاه های شما به اینترنت دارد؟

SSID چیست؟ SSID (شناسه سرویس) و بیشتر به عنوان نام شبکه Wi-Fi معروف است. هدف استفاده از SSID این است که به کسانی که به شبکه […]
enamad