2017-12-10
اصطلاحات کاربردی در هاستینگ 2

اصطلاحات کاربردی در هاستینگ (۲)

اصطلاحات کاربردی در هاستینگ    پورت:این اصطلاح به عنوان درگاهی که برای انتقال و یا رد و بدل کردن اطلاعات بین دو کامپیوتر استفاده می شود. […]
enamad