روش های پرداخت

لطفا در صورت لزوم به انتقال وجه به صورت بانکی موارد زیر مطالعه شود.
مشتریان لزوما می بایست برای واریز وجه هایی که خارج از لیست خدمات ما می باشد یا ارقامی که برای شارژ پنل نمایندگی و غیره می باشد از بخش زیر مبلغ فوق را به یکی از شماره حساب ها یا کارت واریز کنند.
لطفا بعد از واریز وجه به واحد مالی صباهاست اطلاع دهید.

روشهای پرداخت

اطلاعات و شماره های حساب شرکت صبا هوریگانه

نام بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت شماره شبا

بانک پاسارگاد

صبا هور یگانه

373110135376251 کپی

5022297000154869 کپی

IR770570037311013537625001 کپی

لطفا در صورت لزوم به انتقال وجه به صورت بانکی موارد زیر مطالعه شود.

مشتریان لزوما می بایست برای واریز وجه هایی که خارج از لیست خدمات ما می باشد یا ارقامی که برای شارژ پنل نمایندگی و غیره می باشد از بخش زیر مبلغ فوق را به یکی از شماره حساب ها یا کارت واریز کنند.

لطفا بعد از واریز وجه به واحد مالی صباهاست اطلاع دهید.
+ 0 میلیون
نفر جمعیت ایران
+0 میلیون
کاربر اینترنت در ایران
میلیونها نفر
مشتری در اینترنت برای شما
خدمات حرفه ای صباهاست

مشاهده برخی از محصولات و خدمات

با توجه به نیاز یک وب سایت می توانید از خدمات مرتبط با میزبانی صبا هاست بهرمند شوید

محصولات / خدمات

هاست اشتراکی ایران و خارج

شروع قیمت : 89،000 تومان

مشاهده پلن ها

هاست اختصاصی

شروع قیمت : 450،000 تومان

مشاهده پلن ها

سرورهای مجازی

شروع قیمت : 89،000 تومان

مشاهده پلن ها

سرورهای اختصاصی

شروع قیمت : 990،000 تومان

مشاهده پلن ها

ثبت دامنه

شروع قیمت : 5،000 تومان

مشاهده پلن ها

گواهینامه SSL

شروع قیمت : 227،000 تومان

مشاهده پلن ها

خدمات مدیریت سرور

شروع قیمت : 200،000 تومان

مشاهده پلن ها